Dem som har behov for rehabilitering
  • Tidlig og aktiv rehabilitering øger chancerne for at genvinde tabte funktioner
  • Genoptræning hjemme kan reducere antal liggedøgn på institution

  • Samfundsøkonomiske besparelser